"Сall-орталық телефоны 8(717-2)55-22-66"

Тапсырыс берушінің жетекшілігі

Сатып алу әдістерін  қолдану матрицасы

Тапсырыс берушінің тіркелуі мен бағдары

Тапсырыс берушінің сатып алуларды жоспарлау

Тапсырыс берушінің баға ұсыныстарын сұратуды жүргізу

Тапсырыс берушінің Ашық тендерді жүргізу

Сатып алу жоспарының үлгісі

Ұзақ мерзімді сатып алу жоспарының үлгісі

Әкімшілік-аумақтық объектілердің сыныптауышы (ӘАОС кодтары)

«ТЖҚ БНА» анықтамалығында қажетті тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің болмаған жағдайда түсініктеме

Тапсырыс берушінің өкілеттіктерін бөлу

Жоспардағы тармақтың Орындалды ахуалына «Бір көзден сатып алу» функционалын қолдану арқылы аудару

Өткізілген сатып алу бойынша келісім-шарт жасалмаған жағдайда, жоспардағы тармақтың Орындалды ахуалынан сатып алулар өтпеген ахуалына аудару

Резидент еместердің ЭЦҚ алуы бойынша түсiнiктемелер

Нәтижелеріне әсер ететін бұзушылықтар анықталған жағдайда сатып алу қорытындыларын қайта қарау нұсқаулығы

Нәтижелерді болдырмау нұсқаулығы

Төмендетуге арналған баға ұсыныстарын сұратуды жүргізу

Төмендетуге арналған ашық тендерді жүргізу

БЕЙНЕСАБАҚТАР:

Тіркеу және Аутентификация

Жұмыс орнын дайындау

Тапсырыс берушінің бағдары

Тапсырыс берушінің контактісін қосу

Тапсырыс берушінің тіркелуі

Жеткізушінің бағдары

ЭЦҚ

Құпиясөзді қалпына келтіру

Сатып алу жоспарлау

Жылдық жоспардың импорты

Тармақ жоспары (қолмен) жасау, жаңарту, жою

Тармақ жоспарын бекіту, өтініш жасау, түзетулер жасау, алып тастау және жою

Жоспардағы тармақтың Орындалды ахуалына «Бір көзден сатып алу» функционалын қолдану арқылы аудару

Сатып алуды өткізу

БҰС арқылы сатып алу жасау

Жеткізушімен БҰС-на баға өтінімін орнату

Активті сатып алу мониторингі

БҰС өтінімдерін қарау

Сатып алуды болдырмау

Сатып алу жобасын жойдыру

Ашық тендер сатып алу

Хабарландыруды жасау және жариялау

Тендерлік құжаттамаға өзгертілер енгізу

Хаттамаға қорытындысына қол қою және жариялау

Басым сатып алу тізімінде сатып алу

Басым сатып алу тізімі

Ұзақ мерзімді сатып алу жоспары

Ұзақ мерзімді сатып алу жоспарлау

Ұзақ мерзімді сатып алу өткізу

Екі кезеңдік тендер

Екі кезеңдік тендер өткізу

ЭСАЖ жаңалықтары

ЭСАЖ басқа да 2014 жылдан бастап жаңалықтары

 

Электрондық тендерлік құжаттама

Электрондық тендерлік құжаттама

 

Электрондық банк кепілдігі (ЭБК)

Тапсырыс берушінің ЭБК қарау, күшін жою, ұстап қалу

 

 Сатып алу комиссиясына ҰҚП Атамекен байқаушыларын қосу нұсқаулығы

 


«Жүйеде тіркелу үшін Ұлттық Куәландыру Орталығынан Электрондық-цифрлық қолтаңбаны алу қажет»