"Сall-орталық телефоны 8(717-2)55-22-66"

Сатып алу туралы хабарландыру №337039

Хабарландырудың атауы Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов
Тапсырыс беруші «Қарағанды магистралдык желі бөлімшесі»
Ұйымдастырушы «Қарағанды магистралдык желі бөлімшесі»
Өткізілетін орны Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда
Сатып алу тәсілі ЦП-Запрос ценовых предложений
Басталған күні 12-08-2017
Аяқталған күні 18-08-2017


Электрондық сатып алу жүйесінде хабарландыруды қарауға өту

Протоколы
Лоттар

Атауы Сипаты СаныБірлікке баға Сома Жеткізілетін орныТауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері және кестесі Төлем шарттары (аванс төлемінің мөлшері), %
1 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Зиянды қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері 1 353 482,00 353 482,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора по 31 декабря 2017 года 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
2 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Зиянды қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері 1 300 813,18 300 813,18 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора по 31 декабря 2017 года 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
3 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Зиянды қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері 1 500 000,00 500 000,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора по 31 декабря 2017 года 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
4 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов / Зиянды қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері 1 500 000,00 500 000,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора по 31 декабря 2017 года 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
5 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги) / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер) 1 27 000,00 27 000,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора до 31 декабря 2017 года, согласно графика к договору 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
6 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги) / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер) 1 18 000,00 18 000,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора до 31 декабря 2017 года, согласно графика к договору 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
7 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги) / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер) 1 11 800,00 11 800,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора до 31 декабря 2017 года, согласно графика к договору 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг
8 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов / Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги) / Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер) 1 23 600,00 23 600,00 Карагандинская область, Караганда Г.А., Караганда с даты вступления в силу договора до 31 декабря 2017 года, согласно графика к договору 0, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг