"Сall-орталық телефоны 8(717-2)55-22-66"

Құрметті пайдаланушылар,

Блог » Новости
2016-11-01

ЖАҢАЛЫҚТАР
24-02-2017

В связи с тем, что имеются факты отклонения Заказчиками заявок потенциальных поставщиков по причине – «заявка на участие в электронном тендере содержит неверную информацию о первом руководителе юридического лица» и т.д., а также в соответствии с п.1 Соглашения об участие в Системе, подписанного Вашей организацией при регистрации в Информационной системе электронных закупок  АО «Самрук-Казына» (далее-Система):
- «Участник несет ответственность за достоверность и полноту информации о себе, указанной в Заявлении на регистрацию в Системе, и обязуется поддерживать эту информацию в актуальном состоянии».
На основании изложенного, просим актуализировать и поддерживать актуальность информации о Вашей организации в Личном кабинете Системы, в том числе:
- наименование организации;
- организационно-правовая форма;
- сведения о свидетельстве государственной регистрации;
- ФИО и должность первого руководителя;
- адресные сведения;
- контактные данные;
- банковские сведения;
- иные сведения о Вашей организации.


01-11-2016

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі «ГТС» РМК-мен бірлесіп Қазақстан Республикасының Негізгі куәландыру орталығының (бұдан әрі – ҚР НКО) мен Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының (бұдан әрі - ҰКО) НКО мен ҰКО-ның негізгі сертификаттарын Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer  секілді браузерлерге қосу мақсатында WebTrust халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сертификациялық аудиттен өтуі  бойынша жұмыс жүргізіп жатыр, бұл осы браузерлердің ҚР ҰКО берген SSL сертификаттарын пайдаланатын  веб-сервистерге сенімін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. WebTrust талаптарына сәйкестік сертификатынан өткен куландыру орталықтары әлемдік деңгейде тексерілген және сенімді мәртебесін алады.

Жоғарыда баяндалғанды ескере  отырып, Сізден дауыс беру бетіне өтіп, ҚР НКО мен ҚР ҰКО негізгі сертификатын белгілі браузерлерге қосу туралы пікіріңізді білдіруіңізді сұраймыз. Осы дауыс беру ҚР НКО мен ҚР ҰКО негізгі сертификатының осы браузерлерге енгізілу рәсіміне көмектеседі.

Сілтеме бойынша өтіп, дауыс беруге қатысуыңызды сұраймыз.


«Жүйеде тіркелу үшін Ұлттық Куәландыру Орталығынан Электрондық-цифрлық қолтаңбаны алу қажет»

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ


Порталдың пайдаланушыларын қолдау (жұмыс күндері 09:00-ден 19:00-ге дейін),

мына электрондық почта:suрроrt@sкс.кz

және телефон: 8 (7172) 55 22 66


 

 

 
 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛАР: