"Сall-орталық телефоны 8(717-2)55-22-66"

Хош келдіңіз!

Біз Сізбен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ ақпараттық электрондық сатып алу жүйесінің веб-порталында жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Жүйе сатып алу үдерісін жүзеге асыруға арналған және Интернет желісіне қосылған кез келген компьютерден тапсырыс беруші, ұйымдастырушы немесе өнім беруші ретінде электрондық сатып алуға қатысуға мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйе баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану жүргізу кезеңінде пилоттық режимде жұмыс істейтініне Сіздің назарыңызды аударамыз.

 


Қазақстан Республикасының резиденттеріне сатып алуларда қатысу үшін 5 қадам

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Қазақстан Республикасының резиденттер еместерге сатып алуларда қатысу үшін 5 қадам 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Пайдаланушының бағдарламалық қамтамасыз етуін орнату

on-line режимінде өтінімді ойдағыдай тапсыру үшін Сіз бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуыңыз қажет: ҰКО және Java (1.6) тамырлы сертификаттары. Бұл үшін көшіру пернесін басыңыз және орнату файлын іске қосыңыз.

Java

download

 ҰКО тамырлы сертификаттары       

download

 

 

 

 


ЖАҢАЛЫҚТАР
01-11-2016

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі «ГТС» РМК-мен бірлесіп Қазақстан Республикасының Негізгі куәландыру орталығының (бұдан әрі – ҚР НКО) мен Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының (бұдан әрі - ҰКО) НКО мен ҰКО-ның негізгі сертификаттарын Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer  секілді браузерлерге қосу мақсатында WebTrust халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сертификациялық аудиттен өтуі  бойынша жұмыс жүргізіп жатыр, бұл осы браузерлердің ҚР ҰКО берген SSL сертификаттарын пайдаланатын  веб-сервистерге сенімін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. WebTrust талаптарына сәйкестік сертификатынан өткен куландыру орталықтары әлемдік деңгейде тексерілген және сенімді мәртебесін алады.

Жоғарыда баяндалғанды ескере  отырып, Сізден дауыс беру бетіне өтіп, ҚР НКО мен ҚР ҰКО негізгі сертификатын белгілі браузерлерге қосу туралы пікіріңізді білдіруіңізді сұраймыз. Осы дауыс беру ҚР НКО мен ҚР ҰКО негізгі сертификатының осы браузерлерге енгізілу рәсіміне көмектеседі.

Сілтеме бойынша өтіп, дауыс беруге қатысуыңызды сұраймыз.


18-07-2016

Уведомление о проведении
предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков Холдинга АО «Самрук-Қазына»


     С 25 июля 2016 года Квалификационным органом, в лице ТОО «Самрук-Казына Контракт», проводится процедура предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Холдинг), в целях формирования Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
     Порядок проведения ПКО регламентирован в Стандарте АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденном решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016 года (протокол
№ 19/16).
     Подробная информация относительно проведения ПКО потенциальных поставщиков Холдинга (методология, руководство пользователя, обучающие материалы) размещена на сайтах
http://pko.skc.kz и www.skc.kz.
     При возникновении вопросов можно обратиться в Call-центр по телефону +7 (7172) 55 22 66 в будние дни с 09:00 до 19:00.
     Обращаем внимание, что в дальнейшем, к закупкам Холдинга будут допускаться потенциальные поставщики, включенные в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.


«Жүйеде тіркелу үшін Ұлттық Куәландыру Орталығынан Электрондық-цифрлық қолтаңбаны алу қажет»

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ


Порталдың пайдаланушыларын қолдау (жұмыс күндері 09:00-ден 19:00-ге дейін),

мына электрондық почта:suрроrt@sкс.кz

және телефон: 8 (7172) 55 22 66


 

Әдіснама

 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛАР: